Back To Top

foto1foto2foto3foto4foto5
Time school Time schoolTime schoolTime schoolTime schoolTime school

Zegar

Licznik

2059545
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
1189
1229
9129
2037617
26375
55399
2059545

Your IP: 3.236.51.151
Server Time: 2021-10-16 18:45:59
>


Nauczyciele uczący w szkole w BOGATEM w okresie międzywojennymW oparciu o zachowane świadectwa szkolne i listy uczestników zebrań Związkowych Gminy Karwacz, udało się ustalić w dużej mierze nauczycieli uczących w poszczególnych latach w okresie międzywojennym i stopień organizacyjny Publicznej Szkoły Powszechnej w Bogatem.

Rok szkolny

Stopień organizacyjny szkoły

Kierownik szkoły

Uczący nauczyciele

1915/1916

Bronisława Dzierżanowska-Rogóyska

1916/1917

B. Dzierżanowska

1918/1919

Józef Świątkowski prezesem koła ZNP liczącego 24 członków)

B. Dzierżanowska

1919/1920

J. Świątkowski

B. Dzierżanowska

1920/1921

J. Świątkowski

B. Dzierżanowska

1921/1922

J. Świątkowski

B. Dzierżanowska

1922/1923

J. Świątkowski

B. Dzierżanowska

1923/1924

J. Świątkowski

B. Dzierżanowska, Janina Krajewska, Bronisława Mastyj, Janusz Szulc

1924/1925

J. Świątkowski

J. Krąjewska, B. Mastyj, J. Szulc

1925/1926

4 klasowa Publiczna Szkoła Powszechna

J. Świątkowski

J. Krąjewska, B. Mastyj, J. Szulc

1926/1927

J. Świątkowski

J. Krajewska B. Mastyj, J. Szulc, Janina Świątkowska

1927/1928

J. Świątkowski

J. Krąjewska, B. Mastyj, J. Szulc, J. Świątkowska, Franciszka Noworolska

1928/1929

5 klasowa Publiczna Szkoła Powszechna

J. Świątkowski

J. Krąjewska, B. Mastyj, J. Szulc, J.Świątkowska, F. Noworolska

1929/1930

5 klasowa Publiczna Szkoła Powszechna

J. Świątkowski

J. Krąjewska, B. Mastyj, J. Szulc, F. Noworolska, Wacław Przybyłowski

1930/1931

5 klasowa Publiczna Szkoła Powszechna (270 uczniów)

Adam Krzykowski

W. Przybyłowski, B. Mastyj, F. Noworolska,

1931/1932

5 klasowa Publiczna

Szkoła Powszechna

Jan Bukowski z Glinojecka

W. Przybyłowski, B. Mastyj -Karczewska,F. Noworolska, Maria Rzepkowska, Izabela Bukowska,

1932/1933

5 klasowa Publiczna Szkoła Powszechna

Jan Bukowski

W. Przybyłowski, B. Karczewska, F. Noworolska-Przybyłowska, I. Bukowska, M. Rzepkowska,

1933/1934

6 klasowa Publiczna Szkoła Powszechna

Jan Bukowski

Zofia Kowalska, B. Karczewska, I. Bukowska, Maria Kościałek, M. Rzepkowska- Dzierżanowska

1934/1935

6 klasowa Publiczna Szkoła Powszechna

Jan Bukowski

Z. Kowalska, B. Karczewska, I.Bukowska, M. Kościałek, M. Dzierżanowska

1935/1936

7 klasowa Publiczna Szkoła Powszechna

Jan Bukowski

W. Chodkowska, B. Karczewska, I. Bukowska, M. Kościałek, Czesław Miłobędzki

1936/1937

7 klasowa Publiczna Szkoła Powszechna im. Marszałka Józefa

Jan Bukowski

I. Bukowska, B. Karczewska, Jolanta Wilmańska, M. Kościałek, Wanda Zdunkiewicz, Adela

1937/1938

Publiczna Szkoła Powszechna stopnia III

Jan Bukowski

A. Banachówna, B. Karczewska, I. Bukowska, M. Kościałek-Pląskowska, Wawrzyniec

1938/1939

Publiczna Szkoła Powszechna stopnia III

Jan Bukowski

A. Banachówna, B. Karczewska, Janusz Gogolewski, M. Pląskowska, W. Pląskowski

Nie udało mi się umieścić kilku nauczycieli w poszczególnych latach. Byli to: Józef Kucharski, Jan Kowalski, Szczepan Szlasa, Skrzecz.Obowiązki uczniów w Szkole w BogatemDzieci garnęły się do nauki i stale powiększała się ich liczba. Uczyły się języka polskiego,poznawały historię kraju, śpiewały hymn narodowy,stawały się świadomymi obywatelami niepodległego państwa polskiego.Szkoła, z karczmy została przeniesiona do oficyny dworskiej Bronisławy i Metodiusza Jankowskich. Warunki lokalowe polepszały się. Jednak wciąż zwiększająca się ilość uczniów i rosnący prestiż szkoły w Bogatem, a także zmieniający się status tej szkoły powodowały, Że uczniowie nie mieścili się w jednym budynku, a klasy były liczne - 30 i więcej osób. Poszczególne klasy zostały zlokalizowane w innych domach: u Batogowskich, Jędrzejaków (obecnie dom i piekarnia państwa Ostrowskich).

Kadra pedagogiczna pod koniec lat 20 zdobyła już pełne kwalifikacje zawodowe.

 • Wszystkie dzieci w wieku szkolnym były zobowiązane do nauki. Za niespełnianie obowiązku szkolnego, którego ściśle przestrzegano, karano rodziców (za 3 dniową nieobecność nieusprawiedliwioną, ojciec musiał spędzić dwa dni w areszcie).
 • Uczeń mógł być zwolniony z obowiązku szkolnego, ale rodzice w podaniu zobowiązani byli uzasadnić zwolnienie. Za spóźnienia, niewłaściwe zachowanie się, stosowano kary cielesne: łapy lub zostawiano po lekcjach w tzw. „kozie„.
 • Dzieci rozpoczynały naukę od klasy wstępnej, a już w kl. I uczono kaligrafii.
 • Warunki w szkole nie były najlepsze. Dzieci siedziały w długich ławkach po 7 osób, pisały stalówkami, a atrament nosiły ze sobą. Były teŻ ławki 2 osobowe, a u Jędrzejaków stoliki i taborety.
 • Klasy były łączone na niektóre przedmioty: klasy IV z V i VI z VII, do klas starszych nie wszyscy uczęszczali.
 • Od klasy IV prowadzili lekcje różni nauczyciele
 • Uczniowie dużo uczyli się na pamięć.
 • W czasie przerw nauczyciele pełnili dyżury.
 • W szkole u Jankowskich nie było woźnych, po skończonych lekcjach sprzątali dyżurni uczniowie (po dwie osoby). Od 1934 roku, w szkole został zatrudniony woźny - pan Rymsza, z pochodzenia Litwin.
 • Szkoła posiadała bogaty księgozbiór, który w wojnę 1939 zniszczyli Niemcy. Palili wszystko - książki, dokumentację szkoły. Kilka niedopalonych książek udało się uratować z ognia (wykraść nocą) rodzinie Sekunów
 • W czasie trwającej cały dzień nauki, była godzinna przerwa na obiad.
 • W szkole był sklepik, w którym można było kupić potrzebne artykuły szkolne.
 • Uczono takich przedmiotów, jak na zamieszczonych świadectwach.


Copyright © 2021 High School Rights Reserved.