Back To Top

foto1foto2foto3foto4foto5
Time school Time schoolTime schoolTime schoolTime schoolTime school

Zegar

Licznik

2074596
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
1256
2632
3888
2059826
41426
55399
2074596

Your IP: 3.236.253.192
Server Time: 2021-10-25 23:57:09
>Powstanie parafii BogatePustka osadnicza w tym rejonie trwała do wczesnego Średniowiecza. Wtedy pojawiły się pierwsze, nieliczne ślady osadnictwa w Osówcu Kmiecym, Górach Karwackich i na terenie Przasnysza.

Najstarsze dokumenty mówiące o istnieniu osadnictwa na naszych ziemiach sięgają XIII wieku. Wraz z przyjęciem chrześcijaństwa przez Polskę w 966 roku, rozpoczął się proces chrystianizacji naszych ziem. W jego obrębie znalazło się Mazowsze. O tym, że na tych terenach prowadzona była akcja ewangelizacji, świadczą miejsca kultu, kaplice i kościoły w miejscach grodowych.

Powstawanie parafii na ziemiach Mazowsza było uzależnione od osadnictwa. Tam, gdzie było dobrze rozwinięte powstawała parafia. Większość parafii na terenie diecezji płockiej utworzone zostało do końca XIV wieku. We wschodniej części ziemi ciechanowskiej należącej do Mazowsza, osadnictwo posuwało się wzdłuż rzeki Węgierki, począwszy od Węgry-XIII wiek, poprzez Czernice, Krasne, Bogate -jednej z najstarszych osad w powiecie przasnyskim. W większości parafie mają metrykę piastowską.

Parafia Bogate powstała dzięki staraniom Sasina, podkomorzego wyszogrodzkiego, chorąŻego zakroczymskiego, kasztelana ciechanowskiego. Zatwierdzona i konsekrowana została w 1399 roku. Na utworzenie parafii w Bogatem zdecydowano się najprawdopodobniej dlatego, gdyŻ było tu dobrze rozwinięte osadnictwo. Wieś leŻała nad rzeką, a w ówczesnych czasach dotarcie do miejscowości przez lasy było bardzo trudne. Rzeka stanowiła ogromne ułatwienie podróżowania. Pierwsza świątynia, która służyła parafii Bogate, pod wezwaniem św. Anny, była drewniana i przetrwała niecałe 100 lat.

Rody, właściciele, wybitne postacieW XV wieku Bogate było gniazdem rodziny herbu Prawdzie, która w XVI wieku przyjęła nazwisko Bogaccy. Prawdopodobnie wieś nosi swoją nazwę od tego nazwiska. Najświetniejszym przedstawicielem tego rodu był Mikołaj Wąż z Dobrzankowa i Bogatego, kasztelan ciechanowski i czerski, następnie od 1469 roku wojewoda mazowiecki. Był to syn Mikołaja Węża z Dobrzankowa, kasztelana ciechanowskiego, którego ojciec nabył wieś Bogate w 1444r. Mikołaj Wąż młodszy, był jednym z największych właścicieli ziemskich na Mazowszu. Należały do niego wioski usytuowane po obu stronach Węgierki: Bogate, Dobrzankowo, Gostkowo, Lisiogóra, Zblicha, Wężewo, Krzyżewo, Bobowo, część śbik i osiem wsi w ziemi czerskiej.

W 1481 roku Mikołaj Wąż ufundował nowy murowany kościół, w stylu gotyku nadwiślańskiego. Głównym budowniczym był Jan Zawisza z Bogatego, prawdopodobnie ten sam, który w 1477 roku prowadził budowę kościoła w Drobinie. W XVI wieku majątek Stanisława Bogackiego kasztelana ciechanowskiego jednego z potomków Mikołaja Węża liczył 30 łanów, to jest 594 ha. Sąsiadujące z jego ziemiami dobra - Dobrzankowo, włączone zostały do Królewszczyzny. Właścicielka tych dóbr, Zofia Bogacka (Żona brata, Stanisława Mikołaja), dokonała zabójstwa: „zabiła Sierakowskiego na dom najechawszy".

W ciągu wieków kościół parafialny był kilkakrotnie restaurowany, dzięki wsparciu i opiece bogatych rodzin.

W 1563r. Bogate nabywają Narzymscy. Proboszczem parafii od 1549r. jest ksiądz Stanisław Bogacki. Ród Narzymskich herbu Dołęga przetrwał w Bogatem do roku 1866 czyli 303 lata. W XVIII w Jakub Florian Narzymski stolnik zakroczymski, podkomorzy nurski, późniejszy wojewoda pomorski wzniósł w Bogatem dokładnie w 1759r. pałac przy którym były dwie oficyny, jedna z nich jest do dziś, murowana z wysokim frontonem.

Syn Jakuba i dziedzic Antoni Tadeusz Norbert Narzymski - biskup sufragant płocki, posiadający beneficja w archidiecezji gnieźnieńskiej, po utworzeniu 1778r. sufraganii w Pułtusku mianowany został biskupem tytularnym ewarieńskim i sufraganem pułtuskim. Biskup dużo czasu spędzał w Bogatem. W rodzinnym domu urządził prywatną kaplicę, nawet trzymał kapelana, był to ksiądz jezuita Stanisław Załuski. Pomagał on plebanowi Mateuszowi Zakrzewskiemu, który był również dziekanem przasnyskim. Biskup zmarł 10 lutego 1799 r., spoczywa w podziemiach kościoła w Bogatem.

Innym znaczącym dla Bogatego człowiekiem był znany dramaturg i komediopisarz Józef Narzymski, urodzony w 1839 r. w Radzikach. „Osierociał dzieckiem i wychowywały go ciotki." Gimnazjum ukończył w Płocku, potem wyjechał do Paryża, gdzie kształcił się na kilku wydziałach. Spod jego pióra wyszły takie utwory jak: „Pozytywni", „Epidemia", „Ojczym" - ten ostatni, opisuje powstanie styczniowe i bardzo dokładnie pałac Narzymskich, zbudowany w Bogatem, usytuowany w miejscu, gdzie obecnie znajdują się szklarnie pana Michała Wojciechowskiego. Józef był wszechstronnie utalentowany, malował obrazy, pisał wiersze. Józef Narzymski to ostatni właściciel dóbr rodziny Narzymskich. Z Bogatego wyjechał w 1861 r. Był chory. W 1866r. dobra te sprzedał Władysławowi Światłowskiemu. 4 Iipcal872 r., zmarł na gruźlicę w Jaworznie na Śląsku, pochowany został w Krakowie. W czasie powstania styczniowego w 1863 r. był członkiem Rządu Narodowego. Polska była pod zaborami od 1795 r.

Od 1866 r., przez 14 lat posiadłość jest w rękach Władysława Światłowskiego. W 1880r., Bogate nabywa Konstanty Jankowski, dziedziczy jego syn Metodiusz, który nie ma potomstwa. śona Bronisława przekazuje majątek swojej kuzynce Irenie, z rodziny Kołakowskich, ta poślubia Ignacego Klickiego. Do dziś pozostała tylko jedna z oficyn. Majątek został rozprzedany.Copyright © 2021 High School Rights Reserved.