Back To Top

foto1foto2foto3foto4foto5
Time school Time schoolTime schoolTime schoolTime schoolTime school

Zegar

Licznik

2074594
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
1254
2632
3886
2059826
41424
55399
2074594

Your IP: 3.236.253.192
Server Time: 2021-10-25 23:56:30
>

1948/ 1949. Nowym kierownikiem został: WŁADYSŁAW ZABIELSKI

Nowi nauczyciele to:

 • Urszula Chylińska, z męża Klik, uczyła l rok
 • Irena Furczak, uczyła l rok
 • Henryk Ropelewski - w Fijałkowie, uczył 19 lat

W tym roku szkolnym ze szkoły w Bogatem odeszło 98 uczniów. To prawie setka, to rzesza jak na taką szkołę. Z tego, 62 osoby ukończyło siedem klas, inni przerwali naukę po klasie drugiej, trzeciej, a nawet szóstej.

1949/1950. Nowi nauczyciele:

 • Józef Korczakowski, uczył l rok
 • Jadwiga Abramska, uczyła l ,5 roku
 • Stanisława Faryna, uczyła 1,5 roku
 • Ksiądz Roman Chabowski - w tym roku przybył do parafii i uczył religii w szkole
 • Józef Rybczyński - w Fijałkowie, uczył 2 lata

Ministerstwo Oświaty w roku szkolnym 1949/1950 dało wytyczne na ten rok, aby sprawy organizacyjne i dydaktyczne były zagadnieniami pierwszoplanowymi. Szkoła powszechna winna objąć nauką wszystkie dzieci w wieku szkolnym, winna też zacieśnić współpracę ze środowiskiem, organizować pracownie przedmiotowe, wykorzystywać filmy oświatowe.


1950/1951. Nowi nauczyciele:

 • Kazimierz Klik, uczył 12 lat
 • Urszula Klik, uczyła do emerytury - 30 lat
 • Janusz Czostkiewicz, uczył pół roku

Trudna sytuacja materialna w wielu rodzinach skłaniała młodych ludzi do podejmowania pracy. Często podejmowali ją jako nauczyciele, mimo braku kwalifikacji. Ucząc, widzieli jak trudna i odpowiedzialna to praca. Często nawet w ciągu roku odchodzili, by uczyć się dalej. W Bogatem pracowały dwie młode nauczycielki: Jadwiga Abramska i Stanisława Faryna, które odeszły ze szkoły w ciągu roku i podjęły dalszą naukę. Na ich miejsce, od półrocza przybyli nowi, Kazimierz Klik i Janusz Czoskiewicz.


1951/1952. Nowi nauczyciele:

 • Czesław Stusiński, uczył 24 lata i 2 lata jako emeryt
 • Genowefa Goryszewska, uczyła l rok
 • Józef Rybczyński, uczył l rok

Wprowadzone zostały egzaminy końcowe w szkole powszechnej, które miały na celu sprawdzenie wiadomości i umiejętności uczniów, a także wykazanie stopnia przygotowania ich do dalszej nauki. Każdy nauczyciel zobowiązany był złożyć przed władzami egzamin praktyczny. Winien był przeprowadzić dwie lekcje i przygotować wiadomości metodyczne. Każdy nauczyciel podejmujący pracę pedagogiczną składał ślubowanie. Na uroczystym spotkaniu odbierał je kierownik wydziału, w tym roku szkolnym był to Stefan Obrębski.1952/1953. Nowi nauczyciele:

 • Anna Duch, z domu Klicka, uczyła 2 lata
 • Barbara Sikora, uczyła 3 lata
 • Barbara Zabielska, uczyła l rok
 • Danuta Berk - w Fijałkowie, uczyła l rok
 • Ksiądz Jan GłaŻewski - przybył do parafii Bogate, uczył religii

Nazwa Publiczna Szkoła Powszechna zarządzeniem Ministra Oświaty została zamieniona na Szkoła Odstawowa.

Do szkoły wprowadzono nowe podręczniki.

Nadal obowiązywały egzaminy końcowe po szkole podstawowej. Tematy ustalało Ministerstwo Oświaty. Egzamin składał się z części pisemnej i ustnej. Część pisemna -język polski (dyktando i wypracowanie) i matematyka, część ustna język polski, matematyka, geografia, nauka o Konstytucji. Wprowadzono konferencje sierpniowe dla nauczycieli, na których otrzymywali wytyczne do pracy na dany rok szkolny. Na jednym z zebrań rodzicielskich w 1952 roku, kierowniczka szkoły Maria Zabielska swoją społeczną postawą i zaangaŻowaniem zachęciła mieszkanki Bogatego do działalności w grupie. Założono więc Koło Gospodyń Wiejskich. Zapisało się do niego 20 kobiet. Pierwszą przewodniczącą została Wiktoria Budnicka. Koło to działało pręŻnie ponad 25 lat. W październiku 1952 roku koło Gospodyń Wiejskich zorganizowało Przedszkole w Bogatem, które mieściło się w Domu Parafialnym znajdującym się naprzeciwko zabudowań kościelnych. Pierwszą nauczycielką była Stanisława Grzybowska.

1953/1954. Nowi nauczyciele:

 • Marianna Zbrzezna - w Fijałkowie, późnej żona Henryka Ropelewskiego uczyła 16 lat

Nowym szkolnym inspektorem oświaty został były nauczyciel i kierownik szkoły w Bogatem - Zygmunt Kaczmarczyk.

W powiecie powstają pierwsze przedmiotowe pracownie dydaktyczne - fizyki i chemii - instruktorem jest Aleksander Drwęcki. Wprowadzony został nowy regulamin dla Komitetów Rodzicielskich.

1954/1955. Nowi nauczyciele:

 • Henryka Chełchowska, uczyła 5 lat

Od pierwszego stycznia 1955 roku w Bogatem powstała Gromadzka Rada Narodowa. Pierwszym przewodniczącym był Makarski Czesław. Zofia Rutkowska, z męża Tycińska, po ukończeniu szkoły dostała przydział do pracy w przedszkolu w Dobrzankowie. To ona, wraz z mieszkańcami tej wsi, zorganizowała Przedszkole W Dobrzankowie, zlokalizowane w domu Izydora Pawłowskiego i to ona była w nim pierwszą nauczycielką.

1955/1956. Nowym kierownikiem szkoły zostaje: MARIA ZABIELSKA

Nowi nauczyciele:

 • Mieczysław Stusiński, uczył 3 lata
 • Halina Łączyńska, uczyła 2 lata

- Zniesiono egzaminy ukończenia szkoły.

- Zrezygnowano z codziennych porannych apeli, pozostały tylko okolicznościowe.

- Powołano nauczycieli jako społecznych instruktorów drużynowych harcerskich.

1956/1957. Nowi nauczyciele:

 • Alina śeglińska, później Grzybowska - w Nowym Helenowie, uczyła 3 lata
 • Od 1.07.56 - 31.08.57 - Czesław Stusiński nauczyciel z Bogatego został oddelegowany na Inspektora Oświaty w Przasnyszu.

W roku szkolnym 1956/1957 rozpoczęła funkcjonowanie czteroklasowa szkoła w Nowym Heleno wie, zlokalizowana w wiejskim domu świetlicowym. Pierwszą nauczycielką przez 3 lata była Alina śeglińska z Bartnik.


Copyright © 2021 High School Rights Reserved.