Back To Top

foto1foto2foto3foto4foto5
Time school Time schoolTime schoolTime schoolTime schoolTime school

Zegar

Licznik

2074525
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
1185
2632
3817
2059826
41355
55399
2074525

Your IP: 3.236.253.192
Server Time: 2021-10-25 23:25:19
>


Szkolnictwo, nauczyciele, ważniejsze wydarzenia17 stycznia 1945 roku skończyła się wojna dla Bogatego. A o godzinie 11.00 tego dnia, wojska radzieckie weszły do Przasnysza. Cały powiat został wyzwolony 22 stycznia. Niemcy w pośpiechu opuścili swoje stanowiska, przestał istnieć komisariat żandarmerii i gmina niemiecka w Bogatem. Wieś i okolice były wolne. Panowała ogólna radość i niedowierzanie.

Już 22 stycznia 1945 roku inspektor szkolny zwrócił się do nauczycieli, aby zgłaszali się do pracy. W ostatnim roku przed wojną na terenie powiatu przasnyskiego była dobra sytuacja kadrowa. Uczyło 186 wykwalifikowanych nauczycieli i 9 przedszkolanek. Wojna, obozy, egzekucje spowodowały, że po okupacji do pracy pedagogicznej stanęło 48 nauczycieli z kwalifikacjami. Z tego powodu, inspektor szkolny przyjmował do pracy w szkołach zgłaszających się z niepełnym wykształceniem średnim, a nawet po ukończeniu siedmioklasowej szkoły powszechnej. Warunki egzystencji tych pierwszych pionierów oświaty, zaraz po wyzwoleniu były bardzo ciężkie. W zniszczonym ubraniu i obuwiu, bo wojna niektórym zabrała wszystko, bez żadnych perspektyw na wynagrodzenie, przystąpili ochoczo do pracy.

19 Lutego 1945 roku została wznowiona nauka w Publicznej Szkole Powszechnej w Bogatem, stopnia trzeciego z językiem polskim nauczania. Szkoła należała do obwodu przasnyskiego, okręgu szkolnego warszawskiego, powiatu przasnyskiego, gminy Karwacz. Utworzono 10 oddziałów dla 397 uczniów. Zorganizowano 5 klas pierwszych dla 217 uczniów, dwie klasy drugie dla 74 uczniów, klasa trzecia liczyła 46 uczniów, a czwarta 31. Najstarszą klasą w szkole była klasa piąta, licząca 29 uczniów. Uczniowie byli w różnym wieku. Pięć lat okupacji, nauka była zabroniona, i tylko nieliczni uczestniczyli w tajnym nauczaniu. Niektóre dzieci uczyły się same w domu, pomagali im rodzice lub starsze rodzeństwo.

Zachował się budynek, ale nie było ławek, tablic, książek, pomocy naukowych, dokumentacji pracy szkoły. Wszystko zostało zniszczone przez okupanta. W tych trudnych warunkach organizacją szkoły i nauczania zajął się kierownik szkoły:

 • WAWRZYNIEC PLĄSKOWSKI, z wielka pomocą pospieszyli również rodzice
 • Maria Płaskowska, jego żona - oboje po seminarium pedagogicznym, obydwoje uczyli w Bogatem już przed drugą wojną

Pozostałą kadrę stanowili:

 • Krystyna Piasecka
 • Wanda Mroczkowska
 • Krystyna Kato
 • Marek Radzymiński
 • Józef Jaworski
 • Mieczysław Tyczyński

Nauka trwała do 30 czerwca 1945 roku. Wszyscy ci pionierzy likwidujący analfabetyzm w Bogatem, od nowego roku szkolnego sami rozpoczęli naukę. Proboszczem Parafii Bogate był Ksiądz Walenty Mroczkowski.
1945/1946. Z ubiegłorocznej kadry pedagogicznej pozostało tylko dwoje nauczycieli, małżeństwo Pląskowscy. Przybyli nowi:

Pozostałą kadrę stanowili:

 • Władysław Zabielski
 • Maria Franciszka Zabielska - jego żona, oboje po seminarium nauczycielskim, uczyli w Bogatem do emerytury
 • Aniela Gadomska, uczyła 6 lat
 • Józef Nesteruk, uczył l rok
 • Józef Nesteruk, uczył l rok
 • Wincentyna Dembińska, uczyła 4 lata
 • Stefan Milewski, uczył l rok
 • Zygmunt Kaczmarczyk, po seminarium nauczycielskim, uczył l rok
 • Elżbieta Bober, uczyła l rok

Naukę kontynuowała duża ilość uczniów, ale wielu z nich nie ukończyło siedmiu klas szkoły powszechnej. Ich edukacja kończyła się często na klasach początkowych. Przyczyny tego stanu rzeczy były różne: trudne warunki domowe, zmiana miejsca zamieszkana i inne. Byli w tej szkole uczniowie, którzy przybyli by się uczyć z odległych wsi, ponieważ w ich miejscowościach nie było szkół. Zamieszkiwali u rodziny. Zdolni uczniowie mogli ukończyć nawet dwie klasy w ciągu roku.


W 1945/1946 rozpoczęła działalność Publiczna Szkoła Powszechna w Fijałkowie - cztery klasy. Uczyły:

 • Cecylia Ossowska
 • Krystyna Piasecka obie odeszły po l roku pracy w Fijałkowie

W całym powiecie przasnyskim było dużo nauczycieli mających ukończone tylko siedem klas szkoły powszechnej. Podobnie było w Bogatem. Ale ta szkoła miała pięciu nauczycieli z pełnymi kwalifikacjami pedagogicznymi. Starali się oni przekazać swoje doświadczenie młodszym, niedoświadczonym kolegom i koleżankom. Organizowali konferencje, na których przekazywali w formie referatów wiedzę z zakresu pedagogiki, dydaktyki i psychologii. Przeprowadzali również lekcje koleżeńskie. Taka konferencja odbyła się w Bogatem dla całego powiatu. Lekcję koleżeńską z wychowania fizycznego przeprowadzili: z chłopcami - Zygmunt Kaczmarczyk, z dziewczętami - Elżbieta Bober. W przebieg konferencji zaangażowało się całe grono pedagogiczne.


1946/1947. Nowi nauczyciele:

 • Janina Bukat, uczyła 2 lata
 • Teresa Szacherska - w Fijałkowie, uczyła 3 lata

W tym roku szkolnym pierwszymi uczniami kończącymi klasę siódmą byli:

 • Anna Chachulska
 • Kazimierz Chachulski
 • Alfons Chachulski

Niektórzy uczniowie odeszli ze szkoły po klasie szóstej i dalej kontynuowali naukę. Do klas starszych w Publicznej Szkole Powszechnej w Bogatem uczniowie byli przyjmowani na podstawie egzaminu sprawdzającego. W tym roku taki egzamin był przeprowadzony 3 września 1946 roku. Religii uczyli wychowawcy klas.


1947/1948. Nowym kierownikiem szkoły został:

ZYGMUNT KACZMARCZYK - przybył ze Zdziwuja Starego na rok, uczył już w tej szkole w roku 1945/1946

Nowi nauczyciele:

 • Elżbieta Kaczmarczyk - Żona kierownika, uczyła l rok
 • Lidia Jeznach, z męża Jaroszewska, uczyła 4 lata
 • Jadwiga Godzieba, z męża Wojciechowska, uczyła 4 lata
 • Irena Jaguś, uczyła l rok Stanisław Goś - w Fijałkowie, uczył l rok

W czasie wakacji były organizowane kursy doskonalenia zawodowego. Były to kursy o trzech stopniach organizacyjnych. Dla nauczycieli, którzy ukończyli siedem klas:

 • którzy ukończyli małą maturę
 • (9 klas)
 • którzy mieli więcej niż 9 klas

Uczniowie ze szkoły w Bogatem chodzili do Kościoła parami, pod nadzorem nauczyciela dyżurnego. Dzieci śpiewały w chórze. Na Boże Ciało szkoła ubierała jeden z czterech ołtarzy. W czynnościach z tym związanych pomagała pani ElŻbieta Kaczmarczyk. W tym roku szkolnym klasę siódmą w Szkole Powszechnej ukończyła cała klasa, byli to:

 1. Furczak Maria
 2. Chełchowski Witold
 3. Granoszewski Cezary
 4. Krępska Helena
 5. Kutniewska Genowefa
 6. Kulpanowski Eugeniusz
 7. Kowalewski Mieczysław
 8. Lisiewicz Kazimierz
 9. Nalewański Stanisław
 10. Panuś Dominika
 11. Paprocki Jerzy
 12. Radzymińska Leonarda
 13. Szewczak Kazimierz
 14. Szewczak Barbara
 15. Stusiński Czesław
 16. Zabielska Barbara
 17. Zabielska Danuta
 18. Zabielski Wojciech
 19. Zabielski Władysław

  Nauczyciele wypisywali świadectwa własnoręcznie.


Copyright © 2021 High School Rights Reserved.